Vật lí 11 3 điện tích nằm cân bằng

Pyrit

TMod Vật Lí
Cu li diễn đàn
27 Tháng hai 2017
2,126
4,192
644
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
bạn có thể giải thích đc ko ạ?
Cái này thì bạn phải nghiệm lại định nghĩa sự cân bằng của 1 điện tích, nếu 1 điện tích đứng yên cân bằng thì lực tổng hợp tác dụng lên điện tích phải bằng 0. Ở câu D, ta xét điện tích q1 nằm ngoài q2 và q3, nếu q1, q2 và q3 cùng dấu thì lực điện của q2 và q3 tác dụng lên q1 đều cùng chiều (đẩy) thế nên không thể tổng hợp lực = 0 để q1 cân bằng được, xét đến q2 và q3 cũng vậy. Tương tự xét vị trí q1 nằm giữa q2 và q3, ở đây đề không nói đến q2=q3 do đó 2 lực đẩy không thể triệt tiêu = 0 được. Những câu còn lại miễn là có 1 trường hợp xuất hiện thì câu đó đúng =))
 
Top Bottom