1/x+x

Hạ Mộcc

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
333
737
109
Vĩnh Phúc
Hàm số bậc nhất là hàm số có công thức :y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0. trong đó : a : hệ số góc. b : tung độ góc.
Vậy hàm số [tex]y=\frac{1}{x}+x[/tex] là hàm số bậc nhất bởi vì: x = [tex]\frac{1}{x}[/tex]; a=1; b=x
 

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
Hàm số bậc nhất là hàm số có công thức :y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0. trong đó : a : hệ số góc. b : tung độ góc.
Vậy hàm số [tex]y=\frac{1}{x}+x[/tex] là hàm số bậc nhất bởi vì: x = [tex]\frac{1}{x}[/tex]; a=1; b=x
b phải là hằng mà
 

Trần Võ Khôi Nguyên

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng mười 2017
89
98
61
20
Nghệ An
Con lạy mấy bố, y=[tex]\dpi{150} \frac{1}{x}+x[/tex] mà là hàm số bậc nhất, có cái [tex]\dpi{150} \frac{1}{x}[/tex] đó rồi thì làm sao thành hàm số bậc nhất được!!!
 

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
Ta xét 2 hàm số sau
a) y=f(x)=1/(1/x)
b) y=g(x)=x
Hai hàm số này không phải là một vì g(0)=0 còn f(0) không xác định.
Vì thế không thể viết y=1/(1/x) <=> y=x và do đó không thể xem nó là hàm bậc nhất được
Nguồn:Yahoo
Hàm số ở yahoo là [tex]y=\frac{1}{\frac{1}{x}}[/tex] mà
Còn bài bạn ấy hỏi là hàm số [tex]y=\frac{1}{x}+x[/tex]
 
Top Bottom