vận động của hoa súng

  1. Y

    Sinh 11 Vận động khép cánh và mở ra của hoa súng? Cơ chế của hiện tượng vận động này?

    Hoa súng nở vào buổi sáng, khi chiều đến chúng khép cánh lại sẽ mở ra tiếp tục vào sáng hôm sau. Đây là loại vận động gì? Có thể giải thích hiện tượng này như thế nào? mn giải thích giúp em với ạ
Top Bottom