văn mẫu 12

 1. Trần Tuyết Khả

  Văn mẫu 12 [Đoạn văn] Ý nghĩa nhan đề "Chiếc thuyền ngoài xa"

  Ý NGHĨA NHAN ĐỀ "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" "Chiếc thuyền" là biểu tượng cho vẻ đẹp ngoại cảnh, cho thiên nhiên hữu tình, cho cảnh gia đình hàng chài làm việc. "Ngoài xa" là muốn chỉ ra rằng chiếc thuyền kia chỉ là chiếc thuyền nghệ thuật, nó chưa phải là sự thật. Vì ở ngoài xa nên nó mang tới cảm...
 2. Trần Tuyết Khả

  Văn mẫu 12 [Đoạn văn] Nghị luận về quê hương

  Đề: Nghị luận về câu nói: "Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ." Bài làm: Khi nói về quê hương, Dos Parsons đã từng nói: "Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim...
 3. Trần Tuyết Khả

  Văn mẫu 12 [Đoạn văn] Thái độ trước cuộc sống quyết định tương lai của bạn

  **Đề: **Suy nghĩ về "Thái độ trước cuộc sống quyết định tương lai của bạn" (200 chữ) *Bài làm:* Có những người luôn sống trong sự bất lực, cảm thấy khó khăn trong mọi việc và có khuynh hướng đổ lỗi cho tác nhân bên ngoài, nhưng họ đâu biết rằng sự khác biệt giữa "ngục tù" và "cung điện" tùy...
 4. Trần Tuyết Khả

  Văn mẫu 12 [Đoạn văn] Sự cần thiết phải có niềm tin vào cuộc sống

  **Đề:** Trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải có niềm tin vào cuộc sống (đoạn văn 200 chữ) Bài làm: “Tử tế là ngôn ngữ mà người mù có thể nhìn thấy, người điếc có thể nghe thấy”, đó là niềm tin mà Higashino Keigo luôn giữ lấy, ấp ủ trong mình và lan tỏa đến mọi người. Tôi cũng có đức tin của...
 5. Trần Tuyết Khả

  Văn mẫu 12 [Bài văn] Phân tích 8 câu thơ đoạn 2 bài thơ "Tây Tiến"

  Đề: Phân tích 8 câu thơ sau trong bài "Tây Tiến" của Quang Dũng: Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, Kìa em xiêm áo tự bao giờ. Khèn lên man điệu nàng e ấp, Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ. Người đi Châu Mộc chiều sương ấy, Có thấy hồn lau nẻo bến bờ? Có nhớ dáng người trên độc mộc, Trôi dòng nước...
 6. Trần Tuyết Khả

  Văn mẫu 12 [Bài văn] Phân tích 14 câu thơ đầu bài thơ "Tây Tiến"

  Đề: Phân tích 14 câu thơ đầu bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng. Bài làm: Nguyễn Đăng Điệp từng nhận xét về “Tây Tiến” của Quang Dũng "Nếu như Chính Hữu viết về những chàng vệ quốc bằng bút pháp hiện thực thì Quang Dũng đã tái hiện vẻ đẹp người lính bằng đôi cánh lãng mạn đem đến men say cho thi...
 7. Trần Tuyết Khả

  Văn mẫu 12 [Đoạn văn] Trình bày suy nghĩ về sự lãng phí

  Đề: "Không chỉ là kẻ thù trong cuộc đời của mỗi cá nhân, là giặc trong mỗi gia đình, sự lãng phí còn là nội thù của đất nước". Viết 1 đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình. Bài làm: Nhắc đến lãng phí và hậu quả của nó, có ý kiến cho rằng "Không chỉ là kẻ thù trong cuộc đời của mỗi...
Top Bottom