văn biểu cảm

  1. N

    Văn 10 Tập làm văn biểu cảm

    Em hãy nêu cảm nghĩ của em về môn ngữ văn ở thpt (so với thầy, người dạy, chương trình...), em đang cần gấp giúp em với!! Viết thành bài văn biểu cảm
  2. Đình Hải

    [Hôm nay học gì?] Số 2: Teen lớp 7 cần tránh các lỗi này khi làm bài văn biểu cảm

    Teen lớp 7 cần tránh các lỗi này khi làm bài văn biểu cảm "Đứa em gái học lớp 7 vừa cho mình đọc bài văn biểu cảm về mẹ. Không ngờ tụi nhỏ nghĩ biểu cảm là phải nói những từ yêu, thương, quý mến... mà không biết rằng bài văn gây xúc động có thể từ cách mà bạn miêu tả đối tượng ấy..." Đó là tâm...
Top Bottom