@tulethaovy6c1

  1. Nguyễn Tương Như

    Ngoại ngữ Why do you like to study English?

    Cơn gió nào đã đưa bạn đến với Tiếng Anh, vì sao bạn lại thích học môn học này? Hãy cùng chia sẻ nhé
  2. harder & smarter

    TGQT Nguồn gốc của vũ trụ và con người(khác với thuyết tiến hóa của dawin)

    Mình lướt trên mạng thì thấy Phật Giáo nói về vũ trụ và con người rất đúng, đây mình chỉ trích một đoạn, m.n xem có hợp lí ko nhá. .....Cách đây hơn hai nghìn năm khi chưa có các lý thuyết về định luật hấp dẫn của Newton, chưa có thuyết tương đối của Anhxtanh, chưa có kính thiên văn Hubble...
Top Bottom