topic hướng dẫn của bqt

  1. baochau1112

    Văn [BQT box Văn] Hướng dẫn đặt tiêu đề đúng quy cách

    Dạo gần đây, BQT box Văn cùng nhóm CTV tập sự box Văn đang ra sức thanh lý tất cả những bài đăng hỏi vi phạm nội quy diễn đàn. Tuy nhiên, vi phạm về tiêu đề đã và đang tăng lên một cách đột biến và trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Chính vì lí do này, ngày hôm nay, mình xin đại diện cho tập...
Top Bottom