tin học 10

 1. V

  Tin học lớp 10

  1) Cho dãy số nguyên gồm N phần tử (A1, A2, ... An) . Xây dựng thuật toán để đếm và hiển thị giá trị của các số có giá trị chẵn nằm ở vị trí lẻ trong dãy A. 2) Cho dãy số nguyên gồm N phần tử (A1, A2, ... An) . Xây dựng thuật toán để tính tổng và hiển thị giá trị của các số có giá trị lẻ nằm ở...
 2. nguoiyeu198@gmail.com

  Toán Tích của 1 vectơ với 1 số

  Bài 1 : Cho tứ giác ABCD .M,N,P,Q lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD, CDA, DAB,ABC.Chứng minh rằng: a) vtAM +vtBN+vtCP+ vtDQ= vt0. b) AM,BN,CP,DQ là các đường thẳng đồng quy tại G. c) vtGA+ vtGB +vtGC +vtGD= vt0. d) Tìm tập hợp các điểm L sao cho 2vtLB+vtLC=2vtLA.
 3. D

  Bài giảng cách vẽ một biểu đồ tương tác trong excel

 4. D

  Bài giảng cách đếm, tính tổng có điều kiện với hàm SUMPRODUCT trong excel

 5. Phạm Lê Minh Châu

  Bài tập Tin Học 10

  Cho dãy gồm 8 bóng đèn nằm ngang được đánh số từ 0 đến 7 theo chiều từ phải qua trái, trong đó mỗi bóng đèn có thể được bật sáng hoặc tắt. Để biểu diễn trạng thái sáng/tắt của 8 bóng đèn, ta có thể dùng dãy 8 bit, trong đó bit thứ k kể từ phải qua trái bằng 1 nếu bóng thứ k sáng. Giả sử bóng có...
Top Bottom