thi chuyên anh

  1. ng.htrang2004

    Ngoại ngữ KINH NGHIỆM ÔN THI CHUYÊN ANH VÀ HSG CẤP TỈNH MÔN TIẾNG ANH

    SERI: KINH NGHIỆM ÔN THI CHUYÊN ANH VÀ HSG CẤP TỈNH MÔN TIẾNG ANH #1. PHẦN MỘT: MÌNH ĐÃ HỌC TÀI LIỆU GÌ? #2. PHẦN HAI: NÊN HAY KHÔNG NÊN THI VÀO LỚP CHUYÊN ANH? #3. CÁCH HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ #4. KỸ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TRONG KÌ THI HSG CÁC CẤP #5. KĨ NĂNG TỰ HỌC ÔN THI CHUYÊN ANH VÀ HSG CÁC CẤP...
Top Bottom