tại sao

 1. Phammylinhlinh

  Sử 12 Nhiệm vụ hàng đầu của Đảng các giai đoạn 1936 - 1939, 1939 - 1945

  Giúp mình câu này với ạ, mình cần rất gấp: Tại sao Đảng lại xác định nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn 1936- 1939 là chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít chống chiến tranh, còn xác định trong giai đoạn 1939- 1945 là giải phóng dân tộc?
 2. SamNguyenxnnh

  Văn 7 Sự thật về lòng biết ơn?

  Những câu trả lời tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng lại mang lại một ý tưởng to lớn. Gíúp mình trả lời những câu hỏi sau về lòng biết ơn (uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây) nhé! 1/ Tại sao phải ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn? (nghĩa bóng và nghĩa đen) 2/ Sẽ ra sao nếu mỗi...
 3. SamNguyenxnnh

  Sử [Lớp 7] Thành tựu về kĩ thuật cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

  Hãy kể tên một số thành tựu về kĩ thuật cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX ? Vì sao những thành tựu đó chưa được nhà nước khuyến khích và đưa vào ứng dụng hiệu quả?
 4. SamNguyenxnnh

  Sinh [Sinh 7] Thằn lằn lại trú đông trong các hang khô mà không trú đông trong các hang bùn như ếch?

  Tại sao thằn lằn lại trú đông trong các hang khô mà không trú đông trong các hang bùn như ếch?
Top Bottom