từ đơn và từ phức

  1. Ngọc Bùi 12345

    [Hôm nay học gì?] Số 19: Phân biệt từ láy, từ ghép (Phần 1)

    Trong chương trình Tiếng Việt bậc tiểu học, các em được học về chuyên đề cấu tạo từ, để phân biệt được tiếng và từ, từ đơn và từ phức, từ láy và từ ghép. Tuy nhiên, trong quá trình thực hành, nhiều bạn vẫn còn bị nhầm lẫn giữa từ láy và từ ghép. Nhằm giúp các em vận dụng linh hoạt vốn từ vựng...
  2. Ayami Watanabe

    Văn [ Lớp 5 ] Từ đơn và từ phức

    Chọn trong câu sau 5 từ đơn,5 từ phức : Tôi chỉ có một sự ham muốn,ham muốn tột bậc,là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập,dân ta được hoàn toàn tự do,đồng bào ai cũng có cơm ăn,áo mặc,ai cũng được học hành. Help me _ _ _ Cần gấp _ _ _...
Top Bottom