ngữ vaw

  1. Lê Thanh Quang

    [Hôm nay học gì?] Số 17: Những lưu ý khi làm phần đọc hiểu môn ngữ văn 12

    Trong kỳ thi THPT Quốc gia những năm gần đây, đề thi môn Ngữ văn có sự thay đổi với hai phần: đọc hiểu và làm văn. Trong đó, phần đọc hiểu văn bản có nhiều điểm mới. Trong phần này, thí sính sẽ trải qua 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là để nhận biết kiến thức tiếng Việt; câu hỏi thứ hai, thứ ba là...
Top Bottom