mori ran

  1. T

    Văn 9 Tập làm văn

    Đề: kể về một người bạn tốt ( có sử dụng yếu tố miêu tả, nội tâm, nghị luận ) Cảm ơn mọi người.
  2. T

    Văn 9 Tập làm văn

    Hãy kể một câu chuyện của bản thân có Liên quan đến câu tục ngữ Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Cảm ơn mọi người nhiều.
Top Bottom