modal verb

  1. Thiên Thuận

    Ngoại ngữ [Lý thuyết] Động từ khiếm khuyết (Modal Verb) - HMF

    Chắc chắn rằng khi mọi người đọc tiêu đề của bài viết này, trong đầu sẽ bật ra ngay những câu hỏi như :Tonton15 1. Động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh là gì? 2. "Động từ khiếm khuyết" - Tại sao lại gọi như thế nhỉ? 3. Các động từ khiếm khuyết thường gặp và cách áp dụng 4. “Modal Verb + (not) +...
Top Bottom