kết quả event cbt

  1. HMF Ngữ văn

    Văn Kết quả event Cây Bút Trẻ 2019

    Xin chào toàn thể các thành viên diễn đàn HOCMAI! Chào toàn thể các thí sinh tham gia event CBT 2019 ^^ Thời khắc huy hoàng mà các bạn đã ghi tên mình vào bảng vàng của event huyền thoại Cây Bút Trẻ đã điểm. Không để các bạn đợi lâu nữa, sau đây mình xin công bố kết quả event CBT 2019! Xin...
Top Bottom