hành trình hocmai

  1. Đình Hải

    Sự kiện Đăng ký tham gia Tình nguyện viên Hành trình HOCMAI

    Hành trình HOCMAI là dự án xã hội thiện nguyện thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ của HOCMAI đối với bệnh nhi trên cả nước. Cụ thể trong hành trình này, HOCMAI sẽ trao tặng đến các bệnh nhi tủ sách với hàng trăm đầu sách cùng với các khóa học. Với mục đích đưa bục giảng đến giường bệnh và giúp đỡ...
Top Bottom