#hổ

  1. M

    Văn 10 Tục ngữ hay và thâm thúy về cuộc đời

    1. Mọi người cho em hỏi trong văn học dân gian có câu tục ngữ nào độc, lạ, hay, nói về cuộc đời và xã hội không? Có câu nào hài hài, châm biếm, mỉa mai thì càng tốt ạ. 2. Nhân tiện mọi người cho em hỏi cách phân biệt thành ngữ với tục ngữ với. Ví dụ như câu: "Họa hổ, họa bì, nan họa cốt, Tri...
Top Bottom