giảm phân

 1. phạm chấn nguyên

  Sinh 12 Loại tinh trùng mang gen ab de chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  Một cơ thể đực có kiểu gen AB/ab De/dE. Có 2000 tế bào sinh tinh của cơ thể này đi vào giảm phân bình thường tạo tinh trùng. Trong đó có 10% tế bào có hoán vị giữa A và a, 20% tế bào khác có hoán vị giữa D và d. Loại tinh trùng mang gen ab de chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
 2. phạm chấn nguyên

  Sinh 12 Công thức về giảm phân và giao tử

  có x tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AB/ab giảm phân, trong đó có y tế bào xảy ra hoán vị gen(x>=y) thì tỉ lệ các loại giao tử đc sinh ra là = ( 2x-y):(2x-y):y:y ad giải thích giúp em cái công thức này đc ko ạ?
 3. A

  Sinh 9 So sánh nguyên phân với giảm phân

  So sánh giống nhau và khác nhau giữa nguyên phân với giảm phân ? Mọi người giúp mình với ạ!...Minh cảm ơn trước -.-
 4. lâm mỹ ngọc

  Sinh bài 17 giảm phân và thụ tinh

  Hoàn thành các câu sau bằng cách điền vào chỗ trống các từ thích hợp hoặc ghi "không" nếu không cần thiết : a) sợị thoi phân bào có mặt ở các tế bào đang trải qua quá trình ............ b) nhân đôi nhiễm sắc thể xảy ra trước khi tiến bộ bước vào ................. c) có tế bào hình thành từ...
 5. T

  Sinh 12 Giảm Phân & Thụ Tinh

  Một TB sinh dục có bộ NST AaBbDd a)Nếu đó là TB sinh tinh thì thực tế cho bao nhiêu loại tinh trùng, viết tổ hợp NST của các loại tinh trùng đó? Số lượng mỗi loại tinh trùng là bao nhiêu? b) Nếu đó là TB sinh trứng thì thực tế cho bao nhiêu loại TB trứng, bao nhiêu loại thể định hướng, viết tổ...
 6. Ani4U

  Sinh [Sinh 12] Xác định số giao tử của gen trong Giảm phân

  Cho 1 loài sinh vật có 3 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính(XX hoặc XY). Quan sát quá trình giảm phân tại vùng chín ở 1 cá thể của loài này có kiểu gen AaBbDdX^(Ef)X^(ef), người ta thấy có 1/3 số tế bào sinh giao tử có hiện tượng trao đổi chéo ở X^(EF)X^(ef) ở kì đầu của giảm phân 1 dẫn đến...
 7. WindyTA

  Sinh [Sinh 9] Giảm phân

  Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa lần phân bào 2 của giảm phân và nguyên phân
Top Bottom