#doisong

  1. H

    Cuộc sống Sinh viên tiền đâu để phục vụ đời sống?

    Chắc ở đây ai cũng đã trải qua đời SV với bao thăng trầm. Đối với tôi đứa SV từ địa phương khác đến Đà Nẵng học tập thì nơi đây không khác gì thiên đường so với quê tôi. Cuộc sống được đáp ứng một cách nhanh nhất và tiện nghi. Đứa cùng dãy trọ tôi là con nhà có điều kiện, cuộc sống nó thật thoản...
Top Bottom