động từ khuyết thiếu

  1. Thiên Thuận

    Ngoại ngữ [Lý thuyết] Động từ khiếm khuyết (Modal Verb) - HMF

    Chắc chắn rằng khi mọi người đọc tiêu đề của bài viết này, trong đầu sẽ bật ra ngay những câu hỏi như :Tonton15 1. Động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh là gì? 2. "Động từ khiếm khuyết" - Tại sao lại gọi như thế nhỉ? 3. Các động từ khiếm khuyết thường gặp và cách áp dụng 4. “Modal Verb + (not) +...
  2. Phạm Dương

    English THPT Động từ khuyết thiếu

    1.Tại sao lại gọi là động từ khiếm khuyết? - Động từ không cần chia ở ngôi thứ 3 số ít: I can, She can, He can - Không có hình thức nguyên thể hay phân từ hai giống như các động từ thường khác - Động từ chính đứng đằng sau không chia, ở dạng nguyên thể (có hoặc không có “to” ) - Không cần trợ...
Top Bottom