đề mẫu

  1. Phạm Đình Tài

    Văn Chuyên đề nghị luận xã hội

    Đề 1: Viết đoạn văn 200 chữ bàn về sự tiếp bước truyền thống cha anh của thế hệ trẻ hiện nay Gợi ý: [/SPOILER] Topic có thể bạn quan tâm: + https://diendan.hocmai.vn/threads/dinh-huong-cach-lam-bai-van-nghi-luan-on-thi-len-10.614359/ +...
Top Bottom