#cfs244

  1. C

    HMF Confess HMF Confession 244: Đôi lời muốn nói với cậu

    13/06/2017 21:15:25 Gửi @pinkylun - Hà Mến Mới đó mà cũng đã được gần 3 năm kể từ ngày tớ và cậu biết nhau rồi ^_^. Trong lòng tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng lại e dè, ngại ngùng, nên hôm nay, nhờ cfs này, tớ muốn nói ra tất cả những gì mà tớ đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Cậu biết...
Top Bottom