#cfs239

  1. C

    HMF Confess HMF Confession 239: Tâm sự mỏng cùng mọi người

    01/09/2019 12:38:25 Chào các bạn! Lại là mình đây, mình chỉ sống ở làng có chữ Đại chứ không phải làng Vũ Đại nha!!! À, nhân tiện, các bạn có thể gọi mình là Vũ nhạt ( Vũ- Vũ Đại, nhạt- confession trước nhạt quá). Hôm nay Vũ nhạt sẽ mang đến cho bạn một vài lời... Ừm, cứ gọi là tâm sự đi. Lần...
Top Bottom