#cfs234

  1. C

    HMF Confess HMF Confession 234: Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả

    26/08/2019 17:47:30 Gửi cho tình bạn của chúng ta Chính bản thân t cũng không biết và thậm chí không đoán được chuyện có thể đi đến mức này . Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng còn thân như trước , cũng chẳng còn hiểu nhau như trước . Có lẽ nó đến hồi kết thật rồi . T cũng đã đọc được tâm tư của m...
Top Bottom