#cfs224

  1. C

    HMF Confess HMF Confession 224: Tạm biệt, thanh xuân tuổi 15

    25/03/2018 23:04:30 "Vẫn biết cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu, vậy mà vẫn còn ngồi đây trải lòng như vậy. Khi chúng ta còn thân với nhau, cậu từng tỏ tình với tớ một lần, nhưng tớ lại không tin, cũng chẳng hỏi lại. Chúng ta thân với nhau cũng không phải ít lâu, cậu lại đi tỏ...
Top Bottom