#cfs215 #bff

  1. C

    HMF Confess HMF Confession 216: BFF à! Cùng nhau quay lại thời gian trước nha?

    04/11/2018 23:47:55 BFF à. Thì ra bây giờ mình nhận ra rằng sau khi hết lớp 9 chúng ta mỗi đứa học một nơi, tình bạn đã không còn như trước nữa. Không biết vì sao lớp 9 mỗi ngày có hàng ngàn câu chuyện để kể với nhau không đếm hết mà bây giờ khi nhắn tin lại không biết nói gì chỉ hỏi nhau là...
Top Bottom