bình thông nhau

 1. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lý 8]Bình thông nhau

  1.Một cốc hình trụ chứa 1 lượng nước và một lượng Hg có cùng 1 khối lượng , độ cao tổng cộng của các chất lỏng trong cốc là H=146cm. Tính áp suất p của các chất lỏng lên đáy cốc. biết KlR của nước, Hg là D1=1g/cm3, D2=13600kg/m3
 2. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lý 8]Bình thông nhau

  Một bình thông nhau chữ U 2 nhánh có dạng hình trụ, tiết diện tiết diện của nhánh nọ gấp 3 lần nhánh kia S1=3S2=3cm2 đang chứa Hg có D1=13600kg/m3 thả vào nhánh rộng một mẩu sắt vừa vặn lọt thành ống khối lượng m=53,04g. Hỏi Hg bên ống nhordaang cao bao nhiêu
 3. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lý 8]Bình thông nhau

  1.Một ống thủy tinh hở 2 đầu có chiều dài l=50cm và tiết diện S=2cm2 được cắm vuông gốc với mặt thoáng của 1 chậu nước. Rót 40g dầu có d=8000N/m3 vào ống a. Xác định độ chênh lệch giữa mực nước và dầu trong chậu b.Phải đặt đầu trên của ống cách mặt nước 1 khoảng bằng bao nhiêu để có thể rót dầu...
 4. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lí 8] BT bình thông nhau

  1.Hai bình trụ thông nhau và diện tích tiết diện 80cm2 và 20cm2 chứa nước. thả vào bình lớn 1 vật năng hình lập phương có cạnh a=10cm có D2=1500kg/m3. tính độ dâng cao của nước trong mỗi bình. biết nước có D1=1000kg/m3 2.Một ống có tiết diện S=2cm2 được nhúng vào bình nước. Người ta rót vào ống...
 5. s-uchihaitachi-s

  Ai jup em bài này với

 6. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lý 8] Bình thông nhau

  Người ta dựng 1 ống thủy tinh vuông góc với mặt thoáng của nước trong bình, 2 đầu ống đều hở phần ống nhô lên mặt nước có chiều cao H=5cm, sau đó rót dầu vào ống, ống phải có chiều dài bao nhiêu để nó có thể hoàn toàn chứa dầu. Biết KLR của Hg ,nước, dầu lần lượt là D1=13600kg/m3, D2=1000kg/m3...
 7. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lý 8]Bình thông nhau

  Một bình thông nhau chữ U mỗi nhánh có S=40cm2 chứa nước có TLR d1=10000N/m3. Người ta đổ vào nhánh trái một lít xăng có d2=7000N/m3. Hỏi mực chất lỏng ở nhánh nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu?
Top Bottom