bản sắc

  1. Bùi Thị Diệu Linh

    Minigame [Minigame] Tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam - Kết quả

    Xin chào các bạn. Có nhiều bạn đã thi xong rồi nên hôm nay chúng ta cùng tham gia một minigame nhỏ nhé, để hiểu thêm về nước ta, về văn hóa Việt Nam Minigame: Tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam JFBQ00233070817A1. Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên diễn đàn HOCMAI (Trừ...
Top Bottom