avatar

  1. realjacker07

    Hướng dẫn Đặt ảnh động làm avatar.

    Nhiều bạn gặp vấn đề đặt avatar bằng ảnh động (ảnh .gif) nhưng ảnh hiển thị lại không hề chuyển động. Dưới đây là một trong những cách mà tự các bạn có thể khắc phục. Nguyên nhân chủ yếu là do hình ảnh có độ phân giải quá lớn nên không đáp ứng được 2 tiêu chí: – Kích thước ảnh không quá 128px *...
Top Bottom