Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Only Normal
Only Normal
phenophtalein làm axit chuyển sang màu xanh :)
Cân bằng sai dẫn đến kết quả sai :)
Bỏ vài câu , vài câu sáng tại theo cách riêng =))
Phạm Ngọc Thảo Vân
Phạm Ngọc Thảo Vân
Em làm kiểm tra hả?
Only Normal
Only Normal
Khảo sát tuyển ạ :(
Phạm Ngọc Thảo Vân
Phạm Ngọc Thảo Vân
Hmm, vậy là có một tí sai sót, cứ đợi kết quả xem sao nè em ^^
Only Normal
Only Normal
Cảm ơn chị @@ E xót điểm quá
Phạm Ngọc Thảo Vân
Phạm Ngọc Thảo Vân
Chị nghĩ do áp lực tâm lý, rồi thời gian nữa nè chứ em chắc chắn cũng cẩn thận trong quá trình làm bài lắm rồi. Giờ xả hơi đợi kết quả thôi, đừng buồn nhé!
Top Bottom