Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Homaya Kino
Homaya Kino
Khi sáng chị có đi à ?
Homaya Kino
Homaya Kino
Em cũng đứng gần đoạn bưởi đó
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Cả trường đi mak
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Homaya Kino
Homaya Kino
Em không để ý , thấy sơ tưởng nủa trường
Đoạn em là đây 11a4 thì phải
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
ak,ra là v,lớp cj kề 1 bên 11@4
Homaya Kino
Homaya Kino
Em không biết ai ra ai cả
Chơ mà nhìn không thấy người quen bên 11a3
Nếu thấy thì biết
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Quen mấy đứa trên e=))
Lớp 10 nhà e chi mak to cao sinh gm á:)
Top Bottom