Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

nguyenngoc213
nguyenngoc213
Em thấy môn Hóa rít đều khó lun á ạ
Myfriend_FPT
Myfriend_FPT
ráng đi em, vững rồi sẽ thấy easy liên :>
nguyenngoc213
nguyenngoc213
Đến bao giờ nền tảng của em mới thành si măng nhỉ :>
Top Bottom