Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
2 đz hình như anh giỏi lắm pk k nhờ,chơ con cô giang khỏi nói r,b mẹ GV dạy giỏi có tiếng
Homaya Kino
Homaya Kino
Nhưng mà đứa đó con hiệu phó =))
Chia kh
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Cj năm trc nghe thầy CN lớp cj nói khác hoàn toàn vs nhà cj,kể cả chia lớp cx tùy vô đăng kí môn
Mak bọn e cô Oanh chủ nghiệm là bt r,e cle hc khối tự nhiên hek
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Haha,chia năg thì chia chơ điểm đầu vào k đối với cj,cj cảm thấy k qtr vì có nhiểu đứa k học mà thì điểm vẫn cao....Qtr là vào lớp đó,mik hc như răg thoyy,điểm đầu vào cao mà hc k ra chi thì...chỉ có vứt
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Lên c3 bon chen khiếp,c2 hc rứa là gớm r,lên c3 k là chi,giống như cân kiến á=)))
Homaya Kino
Homaya Kino
Qua giờ lướt new feed người ta đổi bìa rầm rầm =))
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Lớp cj cle pk trăm mấy ảnh mới chọn ra 1 ảnh,còn a1 thì đăng lên group lớp,đến giờ đó,ngày đó là đăng lên,mak lớp cj cại chắc chán chê,mới chọn ra ảh lớp
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Khoá cj chắc a1,a3 trầm rộ khắp thui
Homaya Kino
Homaya Kino
Em không thích mấy cái này lắm
Ode
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Haha
Phong trào cả thoyy
Ảnh lớp chụy chộ ai cx kêu đẹp,mak cj chộ bth
Homaya Kino
Homaya Kino
Cheeee
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Đrồi,chờoooooooo .........ê
Homaya Kino
Homaya Kino
Mai đi trực thay em đii
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Ngu chi mak đi xủi cỏ:(
Homaya Kino
Homaya Kino
Nay quét đã mai mới xủi =))
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Ủa aloo,cj nghe nói ngay ni k phải đi mak:))
Homaya Kino
Homaya Kino
Nay a1 trực đó bà dà
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Ngày qua con linh said cả tr đi.
Sáng ni hz nói nỏ đi:)))
Homaya Kino
Homaya Kino
Gòi mai có đi khum
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006
Nhà bao vc,đi đứng gì tầm này
Top Bottom