Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

KhanhHuyen2006
KhanhHuyen2006
Dạ cảm ơn cậu nè, được cái cả nhà đi du lịch hớt còn mỗi mình ở nhà.^^
Nguyễn Chi Xuyên
Nguyễn Chi Xuyên
ủa sao thế cậu, do cậu bận việc hở :<
KhanhHuyen2006
KhanhHuyen2006
Dạ không ạ, do mình mệt á nên ở nhà với bà.
Top Bottom