Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Duy Quang Vũ 2007
Duy Quang Vũ 2007
Tùy anh. Nếu anh biết nhiều cách thì có thể chia sẻ ạ.
Duy Quang Vũ 2007
Duy Quang Vũ 2007
À mà cũng sương sương 5 năm Hà Tĩnh chưa có ai lọt IMO nhỉ :)
7 1 2 5
7 1 2 5
Nào =))) Chuẩn bị năm thứ 6 rồi :v
Duy Quang Vũ 2007
Duy Quang Vũ 2007
Anh nhường suất cho ai đấy :)))
7 1 2 5
7 1 2 5
Khóa anh giờ có cơ đâu mà IMO :v Nếu được thì khóa dưới thôi em :v
Top Bottom