Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

KhanhHuyen2006
KhanhHuyen2006
Dạ sorry bạn ạ, lúc hỏi xong thì mh cx off diễn đàn nên không rep bạn ạ.:((
Nguyễn Chi Xuyên
Nguyễn Chi Xuyên
Không sao đâu nè bạn
KhanhHuyen2006
KhanhHuyen2006
Dạ cảm ơn bạn ạ.^^
Nguyễn Chi Xuyên
Nguyễn Chi Xuyên
Không cần phải cảm ơn đâu nè.
KhanhHuyen2006
KhanhHuyen2006
Dạ vâng nè.
Nguyễn Chi Xuyên
Nguyễn Chi Xuyên
Cậu có vẻ học tốt ở mảng bđt nhỉ?
KhanhHuyen2006
KhanhHuyen2006
Dạ cũng không ổn lắm đâu cậu ạ.
KhanhHuyen2006
KhanhHuyen2006
Mình đang hơi rối với mấy bài hình ạ.
Nguyễn Chi Xuyên
Nguyễn Chi Xuyên
không sao đâu bạn, làm nhiều thì sẽ quen thôi.
Mà bạn chăm học toán quá, chắc bạn sẽ thi chuyên nhỉ?
Top Bottom