Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

The Ris
The Ris
Bạn đang học lớp mấy rồi
Giahung722881
Giahung722881
Mình đang học lớp 9 á bạn
The Ris
The Ris
lớp 9 mà đã học hoá 11 rồi, giỏi ghê
Giahung722881
Giahung722881
Mình đi chuyên hoá á
The Ris
The Ris
oh, giỏi quá
The Ris
The Ris
Đợt này bạn có quan tâm đến chủ đề nào của môn hoá không
Giahung722881
Giahung722881
Mình đang muốn ôn sơ về mấy cái bảo toàn á bạn,với lại các phương trình dạng khó khó á
Giahung722881
Giahung722881
Mình ko giỏi lắm phần muối axit
The Ris
The Ris
oke bạn, bạn có cần tài liệu liên quan đến mấy dạng này không
Giahung722881
Giahung722881
Mình cần á bạn
The Ris
The Ris
ok, để mình tìm rồi gửi cho bạn nhé
The Ris
The Ris
Mà bạn đã đọc qua cái topic hình vẽ thí nghiệm của mình chưa
Giahung722881
Giahung722881
Mình cảm ơn bạn nha mấy nay mình làm phiền bạn cực
The Ris
The Ris
không có gì đâu, có gì không hiểu cứ hỏi mình nha
Giahung722881
Giahung722881
Mình mới đi hc thêm về á bạn giờ mình cày đêm cái hình vẽ đó kk
The Ris
The Ris
okii, bạn cứ làm rồi gửi đáp án vào bài đấy, mình sẽ chữa chi tiết cho
Giahung722881
Giahung722881
Ok bạn
The Ris
The Ris
mà dạng bảo toàn bạn nói là về bảo toàn điện tích đúng không
Top Bottom