Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

phamhoang2k4
phamhoang2k4
Cũng CNTT nhưng ngu anh, toán lý hóa thì ko giỏi ((((
Narumi04
Narumi04
Tên để làm gì
Tên để làm gì
riêng môn lý thì em có thể liên hệ chị hoặc hỏi thẳng vào BOX LÝ để được hỗ trợ từ a - z luôn nha :D
Tên để làm gì
Tên để làm gì
Narumi04
Narumi04
@Tên để làm gì Hỏi lên diễn đàn thì được mà tại e muốn có bạn phấn đấu chung ý :v
Tên để làm gì
Tên để làm gì
@Narumi04 oke pé, để chị xem thử rồi giới thiệu qua em nha, mục tiêu là bao nhiêu điểm nè ^^
Top Bottom