Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

OrangeCone_11072009
OrangeCone_11072009
chị cũng vậy ạaaaa
buck humble
buck humble
Chỗ e dịch ổn hong?
OrangeCone_11072009
OrangeCone_11072009
Không ổn lắm chi ạ
buck humble
buck humble
z hả :<
E nhớ giữ cẩn thận nheee
Đừng như chị :<
OrangeCone_11072009
OrangeCone_11072009
Chị nói ''Đừng như chị'' là có ý j đây:<
Top Bottom