Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Electro_Coral
Electro_Coral
Hi anh ạ <3
NGUYỄN PHÚC VĨNH TRỌNG
NGUYỄN PHÚC VĨNH TRỌNG
Hồi nãy anh đăng status nhầm chỗ :>(
Electro_Coral
Electro_Coral
Hihi, anh đăng ở đâu em cũng vô like cho nè ;)
NGUYỄN PHÚC VĨNH TRỌNG
Electro_Coral
Electro_Coral
Dạ, công nhận dịch bệnh đáng sợ quá anh nhỉ :>(
NGUYỄN PHÚC VĨNH TRỌNG
Electro_Coral
Electro_Coral
Mới đây trường em mấy anh chị lớp 9 là F0 liên tục ạ
NGUYỄN PHÚC VĨNH TRỌNG
NGUYỄN PHÚC VĨNH TRỌNG
Nguyên cái tập thể ở trường ba anh bị Covid hết òi nè
Top Bottom