Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Phan Tại
Phan Tại
Sức khỏe của tôi, phải thừa nhận rằng tôi đã không chăm sóc tốt. Dù cơ thể chưa có những vấn đề đáng quan ngại nhưng tôi hi vọng mình tận hưởng từng giây phút trong cuộc đời.
Top Bottom