Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

VânHà.D
VânHà.D
chị nghĩ ai cũng lướt stt của thành viên được chứ.
Bạch Vân .
Bạch Vân .
nói ra thì lại bảo gây war nhưng mà cộng đồng cứ spam như thế thì còn gì để mà xem
Bạch Vân .
Bạch Vân .
Bạch Vân .
lướt thấy mỗi buổi chiều vui vẻ với hello em rồi j j
VânHà.D
VânHà.D
:D
đó là cách mà cộng đồng tương tác với thành viên đang online, thành viên mới thôi em

còn lướt stt của thành viên thì ai cũng có quyền mà :)
Bạch Vân .
Bạch Vân .
cái ô đó có 10-10 mấy chỗ mà cộng đồng chào hỏi thì còn gì đâu mà lướt chj
Tầm 2 h hơn cộng đồng chưa làm việc còn có cái mà lướt
VânHà.D
VânHà.D
hihi
kiểu này chắc phải đề xuất diễn đàn có thêm box cập nhật stt mới của thành viên quá. :D
Bạch Vân .
Bạch Vân .
haizzz
VânHà.D
VânHà.D
sao thở dài rồi em
Bạch Vân .
Bạch Vân .
thở dài vì nhiều anh chj cũng có nỗi buồn như trên giống em mà ko có nói
Top Bottom