Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

minhtam8a2@gmail.com
minhtam8a2@gmail.com
minhtam8a2@gmail.com
ôi s mà thức khuya thế em
Nguyễn Chi Xuyên
Nguyễn Chi Xuyên
vì đống bài tập anh ạ :<
minhtam8a2@gmail.com
minhtam8a2@gmail.com
ồ e có học bù không mà s bt nhiều thế
Nguyễn Chi Xuyên
Nguyễn Chi Xuyên
dạ sáng chiều luôn ạ :))
thêm việc học thêm nữa e sắp xĩu đây
minhtam8a2@gmail.com
minhtam8a2@gmail.com
a thấy học bù kiểu vầy quá là chán luôn
Top Bottom