Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Xuân Hải Trần
Xuân Hải Trần
Off lâu vậy có sợ mất màu khum anh :<
Bạch Vân .
Bạch Vân .
anh chịu thoai em cái đó bên ad quyết =))
Xuân Hải Trần
hogvan_05
hogvan_05
anh thi hsg tỉnh đúng không ạ ? :>
Bạch Vân .
Bạch Vân .
ừ em
Bạch Vân .
hogvan_05
hogvan_05
wao, đỉnh quá, có lần nào anh thi giao lưu với Thọ Xuân không ạ :>
hogvan_05
hogvan_05
sắp tới thi nếu có duyên có khi em gặp anh í =)))
Bạch Vân .
Bạch Vân .
Thế em hok lớp mấy v? A nhớ hình như e hok l9 chứ nhỉ =))
nếu a nhớ nhầm thì sr e nhé
hogvan_05
hogvan_05
em lớp 11 rồi màa :>
Bạch Vân .
Bạch Vân .
em thi j vậy?
Top Bottom