Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Duy Phúc
Duy Phúc
hello
T
Trinh Linh Mai
bằng tuổi nè.
T
Trinh Linh Mai
Cho mk làm quen nhe
Duy Phúc
Duy Phúc
uk nghe tên quen quá
T
Trinh Linh Mai
quen á, ohh
mk là Linh, k7, ở Thanh Hóa
Duy Phúc
Duy Phúc
mình Phúc 2k7, đồng nai =)
T
Trinh Linh Mai
uầy :> xa chỗ mk ghê
T
Trinh Linh Mai
vừa mới đi tiêm nè
Duy Phúc
Duy Phúc
sao có sốt hay gì không
T
Trinh Linh Mai
ak không, ý là nói ông á
Top Bottom