Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Duy Phúc
Duy Phúc
Duy Phúc
thấy you thích anh quá hen
Vinhtrong2601
Vinhtrong2601
^^, hehe, tên ông có 1 chữ giống tên của tui
Vinhtrong2601
Vinhtrong2601
Ừa, thích anh mà đang chuẩn bị vô chuyên Toán nè
Duy Phúc
Duy Phúc
Duy chăng hay Lê
Vinhtrong2601
Vinhtrong2601
Vinhtrong2601
Tui tên dài với hơi giống tên vua á. Nguyễn Phúc Vĩnh Trọng
Duy Phúc
Duy Phúc
uk đúng đấy
Vinhtrong2601
Vinhtrong2601
Mà bạn có định chuyên môn j hơm
Duy Phúc
Duy Phúc
thích anh sao không theo đội anh mà sang toán
Duy Phúc
Duy Phúc
Anh và Tin
Duy Phúc
Duy Phúc
Thích tin hơn
Vinhtrong2601
Vinhtrong2601
Tui thích 2 môn á, mà tại mê Toán từ nhỏ
Duy Phúc
Duy Phúc
=0 máu trong người
Duy Phúc
Duy Phúc
Lớp 8 tôi mới thích tin
Duy Phúc
Duy Phúc
vì được hc Stem
Vinhtrong2601
Vinhtrong2601
Tui thấy môn Tin 8 nó khó
Duy Phúc
Duy Phúc
Anh thì từ bé
Top Bottom