Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Lê Uyên Nhii
Lê Uyên Nhii
rảnh rảnh vô thay tý thoi:v
Á
Ác Quỷ
=)) u tr
Á
Ác Quỷ
Gì rảnh cumbackni
Lê Uyên Nhii
Lê Uyên Nhii
huhu bận lắm:<
chưa comeback đựt
Á
Ác Quỷ
Huhu chừng nào m cumback là t sẽ đăng ký bqt ;(
Lê Uyên Nhii
Lê Uyên Nhii
giờ đăng ký luông đi
Á
Ác Quỷ
Hoi sắp thi giữa kì rồi đó pà ;(
Á
Ác Quỷ
Mà giờ đầu t kiểu chưa có cái gì trong đầu luông
Lê Uyên Nhii
Lê Uyên Nhii
T thi rùi nè ;-;
Á
Ác Quỷ
T chưa thi nữa ;(
Á
Ác Quỷ
Gì nay viết stt đồ kiki =)k
Lê Uyên Nhii
Lê Uyên Nhii
Up stt tẹo để cho mn khum quên mình
Á
Ác Quỷ
=)) không nma m chưa biết là dạo này t bị hot m
Á
Ác Quỷ
Kiểu stt nhìu người lai zl
Lê Uyên Nhii
Lê Uyên Nhii
lại chuẩn bị lên 5k like đến nơi rùi đó
Á
Ác Quỷ
Thôi pà ;( hong dám nhận
Á
Ác Quỷ
Còn lâu lúm tr
Á
Ác Quỷ
Chừng mào m tính come back
Á
Ác Quỷ
để t còn biếc đường =))
Lê Uyên Nhii
Lê Uyên Nhii
hết lớp mừi high
Top Bottom