Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Linh Nguyễn2008
Linh Nguyễn2008
Hi ạ ! Em là Linh,k8! Rất vui được làm quen ạ !
Khánhly2k7
Khánhly2k7
Chị là Ly, 2k7 như tên, rất vui đc làm quen với em!
Linh Nguyễn2008
Khánhly2k7
Khánhly2k7
Tính ra trên diễn đàn hiện chúng ta bằng tuổi nhau
Linh Nguyễn2008
Linh Nguyễn2008
Chắc chưa đến sinh nhật chị nhỉ ^^
Top Bottom