Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
Hello Chi...Hello Đạt :vv
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Vũ Linh Chii
Vũ Linh Chii
Thi ổn không Thư :v
hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
Không bt cuộc đời sẽ đi về đâu đây Chi ạ :vvv
Vũ Linh Chii
Vũ Linh Chii
Hichic t cũng vậy đây..
M định học gì :D
hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
bách khoa HN m ạ...m răng? Vẫn HMU chứ?
Vũ Linh Chii
Vũ Linh Chii
uôi xịn :v
T không theo Y nữa :V T học KHTN
Hôm trước phân vân giữa KHTN với BKHN .. sau đó quyết bên KHTN
Vũ Linh Chii
Vũ Linh Chii
M học ngành gì z :v
hoangthianhthu1710
hoangthianhthu1710
t mới bẻ sang bk mới đây thôi..t học kĩ thuật hoá học nạ..m học chi?
Vũ Linh Chii
Vũ Linh Chii
Cũng gần giống á. T học công nghệ sinh :v
Top Bottom