Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

trà nguyễn hữu nghĩa
trà nguyễn hữu nghĩa
dùng lại làm gì -.-
Harry Nanmes
Harry Nanmes
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
trà nguyễn hữu nghĩa
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
:)) zì kì zậy :>
Harry Nanmes
Harry Nanmes
trà nguyễn hữu nghĩa
trà nguyễn hữu nghĩa
thích đêý đc k :) :) :)
Harry Nanmes
Harry Nanmes
Anh Nghĩa đanh đá thế
trà nguyễn hữu nghĩa
trà nguyễn hữu nghĩa
anh mà đanh đá -.-
Pham Thi Hong Minh
trà nguyễn hữu nghĩa
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
ai biết ai mà đương nhiên là anh rồi :v
trà nguyễn hữu nghĩa
trà nguyễn hữu nghĩa
"giọng Thanh Hóa chua lắm" :p
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
ngọt, ngọt như chanh k bỏ đường ó :3
trà nguyễn hữu nghĩa
trà nguyễn hữu nghĩa
đấy :> > > >
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
gọt thế còn gì nữa :>>
trà nguyễn hữu nghĩa
trà nguyễn hữu nghĩa
Thì đối với người Nam là ngọt còn với người Bắc là chua :>
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
Pham Thi Hong Minh
chịu ngọt gần chết :v
Top Bottom